Network
Information
Center

Домени
CHERKASSY.UA
CHERKASY.UA
CK.UA
Новини
WHOIS Service

Aдм╕н╕стрування домену
Регламент публ╕чних домен╕в
Список ре╓стратор╕в
Правила домену (д╕яли до 14.05.13)

Важливо!
Ре╓страц╕я в доменах CHERKASSY.UA та CHERKASY.UA

Контакти
Ре╓страторам
Ре╓странтам
Корисна ╕нформац╕я
Посилання
Част╕ питання


Правила домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA)

Зм╕ст
  1. Загальн╕ положення
  2. Особливост╕ адм╕н╕стрування домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA)
  3. Порядок введення в д╕ю Правил домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA)
1. Загальн╕ положення

1.1. Ц╕ Правила домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) розроблен╕ в╕дпов╕дно до Розд╕лу 1 п.1.14 чинних Правил домену .UA.
1.2. Терм╕ни та визначення, вжит╕ в текст╕ цих Правил домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA), використано в значенн╕ та тлумаченн╕, наведеному в Правилах домену .UA, якщо ╕нше не зазначене окремо.
1.3. Домен CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) ╓ публ╕чним доменом другого р╕вня - складовою частиною домену .UA.
1.4. Делегування доменних ╕мен у домен╕ CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) в╕дбува╓ться в╕дпов╕дно до розд╕лу 2 Правил домену .UA.
1.5. Особливост╕ адм╕н╕стрування домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) передбачен╕ розд╕лом 2 цих Правил домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA).
1.6. ╤нформац╕я щодо делегування та адм╕н╕стрування доменних ╕мен в домен╕ CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) збер╕га╓ться в ре╓страц╕йн╕й баз╕ домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA), в формат╕ та за правилами, встановленими розд╕лом 4 Правил домену .UA.
1.7. Перев╕рка техн╕чно╖ працездатност╕ доменного ╕мен╕ в домен╕ CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) проводиться в╕дпов╕дно до розд╕лу 5 Правил домену .UA.
1.8. Рекомендован╕ ╕стотн╕ умови договору м╕ж ре╓странтом доменного ╕мен╕ в домен╕ CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) та ре╓стратором наведено в розд╕л╕ 6 Правил домену .UA.
1.9. Рекомендован╕ ╕стотн╕ умови договору м╕ж ре╓стратором та адм╕н╕стратором домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) наведено в розд╕л╕ 7 Правил домену .UA.
1.10. Розв`язання доменних спор╕в, що можуть виникнути в зв`язку з цими Правилами домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) та ╖х застосуванням, в╕дбува╓ться в╕дпов╕дно до розд╕лу 9 Правил домену .UA.

2. Особливост╕ адм╕н╕стрування домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA)

2.1. Домен CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) делеговано в ╕нтересах заздалег╕дь не визначено╖ сп╕льноти користувач╕в, кому не байдуже ╕снування м╕ста Черкаси та Черкащини на ╤нтернет - мап╕ Св╕ту. Тому публ╕чний географ╕чний домен CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) ╓ водночас доменом загального призначення (англ. Generic Domain).
2.2. Домени CK.UA, CHERKASY.UA ╓ альтернативними доменами другого р╕вня (Alternative 2nd Level Domain - A2LD) для домену CHERKASSY.UA. За кожним ре╓странтом, якому делеговано доменне ╕м'я в домен╕ CHERKASSY.UA, автоматично резерву╓ться право на делегування такого доменного ╕мен╕ в доменах CK.UA, CHERKASY.UA та навпаки. Делегування ╕дентичних доменних ╕мен в доменах CHERKASSY.UA, CHERKASY.UA та CK.UA одночасно р╕зним ре╓странтам забороня╓ться.
2.3. В домен╕ CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) ре╓струються доменн╕ ╕мена з двох або б╕льше символ╕в, як╕ в╕дпов╕дають вимогам п.3.5 RFC1034, тобто починаються з символу латинського алфав╕ту, зак╕нчуються символом латинського алфав╕ту або цифрою в╕д 0 до 9 та складаються виключно з символ╕в латинського алфав╕ту, цифр в╕д 0 до 9 та символу деф╕су "-", при цьому довжина доменного ╕мен╕ повинна бути не б╕льше 63 символ╕в. Доменн╕ ╕мена з одного символу не ре╓струються.
2.4. З метою забезпечення ╕нформац╕йно╖ сум╕сност╕ ре╓страц╕йно╖ бази домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) та ре╓страц╕йно╖ бази домену .UA, в полях запису про доменне ╕м'я ре╓страц╕йно╖ бази домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) використовуються ╕дентиф╕катори ос╕б (nic-hdl), що заре╓строван╕ в ре╓страц╕йн╕й баз╕ домену .UA (UANIC).
2.5. При делегуванн╕ доменних ╕мен адм╕н╕стративною особою (admin-c) домену може бути виключно ре╓странт, тобто орган╕зац╕я або ф╕зична особа, яка користу╓ться та розпоряджа╓ться в╕дпов╕дним доменним ╕менем (п.2.7.1 Правил домену .UA). Ре╓стратору забороня╓ться брати на себе повноваження admin-c кр╕м випадк╕в, коли ре╓стратор одночасно ╓ ре╓странтом певного доменного ╕мен╕.
2.6. Терм╕н обробки заявки на делегування доменного ╕мен╕ в домен╕ CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA), разом з перев╕ркою техн╕чно╖ працездатност╕ в╕дпов╕дного доменного ╕мен╕, становить не б╕льше 5 (п`яти) робочих дн╕в. Адм╕н╕стратор домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) у вказаний терм╕н зобов`язаний, зг╕дно п.2.15.8 Правил домену .UA, пов╕домити електронним листом адм╕н╕стративних та техн╕чних контактних ос╕б в╕дпов╕дного ре╓стратора про х╕д та результат обробки заявки.
2.7. Заявки на делегування доменних ╕мен в домен╕ CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) обробляються в порядку ╖х надходження до вх╕дно╖ черги ре╓страц╕йно╖ бази домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA), в╕дпов╕дно до п.2.4 Правил домену .UA. Пер╕од одночасност╕ для заявок на делегування доменних ╕мен в домен╕ CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) не встановлю╓ться (п.2.5 Правил домену .UA).
2.8. У в╕дпов╕дност╕ до п.2.12 Правил домену .UA адм╕н╕стратор домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) не вступа╓ в прям╕ в╕дносини з ре╓странтами з питань делегування доменних ╕мен в домен╕ CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA). Адм╕н╕стратор домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) не прийма╓ та не обробля╓ лист╕в, телефонних дзв╕нк╕в та ╕нших пов╕домлень в╕д ре╓странт╕в та не втруча╓ться в спори м╕ж ре╓страторами та ре╓странтами в домен╕ CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA).
2.9. В╕дпов╕дальн╕сть за порушення прав трет╕х ос╕б п╕д час ре╓страц╕╖, делегування та використання доменного ╕мен╕ в домен╕ CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) (в тому числ╕ прав ╕нтелектуально╖ власност╕, прав на використання знак╕в для товар╕в та послуг та ╕нших) несуть виключно ре╓странт та ре╓стратор в╕дпов╕дно до умов договору м╕ж ними, а в раз╕ в╕дсутност╕ таких умов в╕дпов╕дальн╕сть перед постраждалою стороною несе ре╓стратор, за заявкою якого було делеговано в╕дпов╕дне доменне ╕м'я.
2.10. Зарезервован╕ доменн╕ ╕мена
2.10.1. В домен╕ CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) зарезервован╕ за адм╕н╕стратором домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) доменн╕ ╕мена nic.cherkassy.ua, nic.cherkasy.ua та nic.ck.ua, як╕ вказують на оф╕ц╕йний сайт домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) http://nic.cherkassy.ua/ ( http://nic.cherkasy.ua/, http://nic.ck.ua/ ).
2.10.2. В домен╕ CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) зарезервован╕ за адм╕н╕стратором домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA), не ре╓струються та не делегуються доменн╕ ╕мена, як╕ ╓ загальновживаними назвами широкодоступних ╤нтернет-серв╕с╕в зг╕дно з документом http://www.iana.org/assignments/port-numbers .
У виключних випадках р╕шення про ре╓страц╕ю та делегування таких доменних ╕мен приймаються на розсуд адм╕н╕стратора домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA).
2.10.3. Наступн╕ домени ╓ зарезервованими для адм╕н╕стративних район╕в Черкасько╖ област╕ та можуть делегуватися як публ╕чн╕ на розсуд адм╕н╕стратора домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA).

Список зарезервованих домен╕в та в╕дпов╕дних ╖м м╕ст та район╕в Черкасько╖ област╕:

cb.ck.ua - Чорнобай та Чорноба╖вський район
cg.ck.ua - Чигирин та Чигиринський район
db.ck.ua - Драб╕в та Драб╕вский район
gr.ck.ua - Городище та Городищенский район
hr.ck.ua - Христин╕вка та Христин╕вський район
kn.ck.ua - Кан╕в та Кан╕вський район
km.ck.ua - Кам'янка та Кам'янський район
ks.ck.ua - Корсунь-Шевченк╕вський та Корсунь-Шевченк╕вський район
kt.ck.ua - Катериноп╕ль та Катериноп╕льский район
ls.ck.ua - Лисянка та Лисянський район
mn.ck.ua - Маньк╕вка та Маньк╕вський район
mt.ck.ua - Монастирище та Монастирищенський район
sm.ck.ua - См╕ла та См╕лянський район
sp.ck.ua - Шпола та Шполянський район
tn.ck.ua - Тальне та Тальн╕вський район
um.ck.ua - Умань та Уманський район
zl.ck.ua - Золотоноша та Золотон╕ський район
zg.ck.ua - Звенигородка та Звенигородський район
zh.ck.ua - Жашк╕в та Жашк╕вский район

3. Порядок введення в д╕ю Правил домену CHERKASSY.UA (CK.UA)

3.1. Ц╕ Правила домену CHERKASSY.UA (CK.UA) вступають в д╕ю в 0:00 годин 1 жовтня 2004 року. З моменту вступу в д╕ю цих Правил домену CHERKASSY.UA (CK.UA) втрачають силу так╕ документи:
3.1.1. "Правила администрирования домена CHERKASSY.UA (CK.UA)" в╕д 1 березня 2001 року;
3.1.2. "Положение о Группе координации домена CHERKASSY.UA (CK.UA)".
3.2. ╤нформац╕я про доменн╕ ╕мена третього р╕вня в домен╕ CHERKASSY.UA (CK.UA), як╕ було делеговано до 23:59 годин 30 вересня 2004 року включно (дал╕ - "╕снуюч╕ доменн╕ ╕мена"), вм╕щу╓ться в ре╓страц╕йну базу домену CHERKASSY.UA (CK.UA) з╕ статусом: FROZEN-OK-UNTIL 20041231235959 (див. п.4.22.8 Правил домену .UA). Це означа╓, що:
3.2.1. Делегування нових доменних ╕мен в домен╕ CHERKASSY.UA (CK.UA) з 0:00 годин 1 жовтня 2004 року в╕дбува╓ться за цими Правилами домену CHERKASSY.UA (CK.UA), тобто виключно через ре╓стратор╕в.
3.2.2. ╤снуюч╕ доменн╕ ╕мена продовжують функц╕онування до 23:59 годин 31 грудня 2004 року, зг╕дно п.3.2 цих Правил домену CHERKASSY.UA (CK.UA). Проте, будь-як╕ зм╕ни до запису про ╕снуюче доменне ╕м`я можуть бути внесен╕ лише п╕сля укладення ре╓странтом в╕дпов╕дного доменного ╕мен╕ договору з ре╓стратором зг╕дно п.1.8 цих Правил домену CHERKASSY.UA (CK.UA).
3.2.3. У раз╕, якщо ре╓странт ╕снуючого доменного ╕мен╕ не укладе з ре╓стратором в╕дпов╕дний догов╕р щодо цього доменного ╕мен╕ до 23:59 годин 31 грудня 2004 року, адм╕н╕стратор домену CHERKASSY.UA (CK.UA) п╕сля 0:00 годин 1 с╕чня 2005 року зобов`язаний в╕дм╕нити делегування зазначеного доменного ╕мен╕, д╕ючи зг╕дно процедури, наведено╖ в п.3.3 цих Правил домену CHERKASSY.UA (CK.UA).
3.3. В пер╕од з 1 жовтня 2004 року по 1 с╕чня 2005 року адм╕н╕стратор домену CHERKASSY.UA (CK.UA) зобов`язаний:
3.3.1. Пов╕домляти ре╓странта ╕снуючого доменного ╕мен╕, який не уклав догов╕р з ре╓стратором, про необх╕дн╕сть укладення такого договору та про можливу в╕дм╕ну делегування йому доменного ╕мен╕ електронним листом, направленим за адресами:
- вс╕х адм╕н╕стративних та контактних ос╕б, вказаних в ре╓страц╕йному запису про таке доменне ╕м`я;
- особи, в╕д яко╖ було одержано останню за часом заявку про зм╕ну ре╓страц╕йно╖ ╕нформац╕╖ про таке доменне ╕м`я;
- postmaster@доменне-╕м`я ;
- особи, вказано╖ в SOA-record про доменне ╕м`я (якщо SOA-record ╕сну╓);
- ╕нших ос╕б, як╕, на думку адм╕н╕стратора домену CHERKASSY.UA (CK.UA), можуть волод╕ти ╕нформац╕╓ю про м╕сцезнаходження ре╓странта такого доменного ╕мен╕ або про його фактичну електронну адресу.
3.3.2. Надсилати пов╕домлення зг╕дно п.3.3.1 цих Правил не р╕дше одного разу в один календарний м╕сяць, починаючи з жовтня 2004 року.
3.3.3. На протяз╕ вересня 2004 року пов╕домити ре╓странт╕в ╕снуючих доменних ╕мен, як╕ не уклали договор╕в з ре╓страторами, про необх╕дн╕сть укладення таких договор╕в та про припинення з 1 с╕чня 2005 року надання послуг делегування та ре╓страц╕╖ доменних ╕мен третього р╕вня в домен╕ CHERKASSY.UA (CK.UA), ре╓странти яких не уклали в╕дпов╕дних господарських угод.
3.3.4. В╕дм╕нити делегування доменного ╕мен╕ не ран╕ше, н╕ж через 10 (десять) д╕б, та не п╕зн╕ше, н╕ж через 30 (тридцять) д╕б п╕сля надсилання ре╓странту останнього пов╕домлення електронним листом зг╕дно п.3.3.1 цих Правил.
Designed by hostmaster@cherkassy.ua

Last modified on (none)